Reglement 2017

1. DE SERIES
DIE SERIES

1.1. De Sebamed MTB Series is een marathon regelmatigheidscriterium dat bestaat uit 9 verschillende marathonwedstrijden en waarin, op basis van punten, een algemeen klassement wordt opgesteld.
Enkel renners die ingeschreven zijn voor het regelmatigheidscriterium komen in aanmerking voor eindwinst. Deelname aan de individuele marathons zonder ingeschreven te zijn voor het klassement volstaat niet.
Die Sebamed MTB-Marathon-Series besteht aus 9 verschiedenen Marathonveranstaltungen. Auf der Grundlage von eingefahrenen Punkten erfolgt eine Wertung nach dem höchsten Punktestand.
Nur die Fahrer, die sich an der Sebamed MTB-Marathon-Series angemeldet haben, nehmen teil. Um bei der Sebamed MTB-Marathon-Series gewertet zu werden, muss man sich gesondert online anmelden. Die Teilnahme an den einzelnen Veranstaltungen reicht nicht aus um in die Wertung zu kommen.

1.2. De Series bestaat in 2017 uit de volgende wedstrijden:
Die Sebamed MTB-Marathon-Series besteht aus folgenden Veranstaltungen:
– Schinder(hannes) MTB marathon Emmelshausen
– Canyon Rhein Hunsrück MTB Marathon
– Wiesbaden Marathon
– Erbeskopfmarathon
– Saarschleifen Bike Marathon
– BeMC Marathon
– Sebamed Bike Day
– Vulkan Bike Eifel-Marathon
– MTB-Gallahaan-trail

1.3. De Series wordt individueel verreden en is open voor alle deelnemers die geboren zijn voor 01/01/2002.
Die Sebamed MTB-Marathon-Series ist offen für Hobby- und Lizenzfahrer, die vor dem 01.01.2002 geboren wurden.

2. INSCHRIJVINGEN
ANMELDUNGEN

2.1. De inschrijvingen zijn open vanaf 20 januari 2017.
Anmeldungen sind ab dem 20. Januar 2017 möglich.

2.2. Al de inschrijvingen dienen te gebeuren via www.mtb-series.eu en worden pas in aanmerking genomen na ontvangst van het volledige inschrijvingsbedrag.
Die Anmeldung erfolgt unter www.mtb-series.eu. Sie ist erst nach Eingang der Teilnahmegebühr gültig.

2.3. Het inschrijvingsbedrag bedraagt € 10,00. Iedere deelnemer ontvangt een leuk welkomstgeschenk.
Deelnemers aan de series dienen zich zelf in te schrijven voor de deelnemende marathons.
Die Teilnahmegebühr beträgt 10,00 €. Jeder Teilnehmer erhält ein Begrüßungsgeschenk.

3. HET KLASSEMENT
WERTUNG

3.1. Het klassement in elke categorie wordt bepaald door het optellen van de punten behaald tijdens elke deelnemende wedstrijd.
Deelnemers zijn vrij om, tijdens elke wedstrijd te kiezen aan welke afstand ze deelnemen.
Bei den Veranstaltungen der Sebamed MTB-Marathon-Series kann eine Teilnahme auf allen Distanzen erfolgen.
Die Wertung in jeder Altersklasse erfolgt durch Addition eingefahrener Punkte bei den jeweiligen Veranstaltungen.

3.2. Enkel de beste vijf resultaten komen in aanmerking voor het bepalen van de leiders en de eindoverwinning. Als er minder dan vijf wedstrijden verreden zijn of de renner aan minder dan vijf wedstrijden heeft deelgenomen, tellen alle resultaten.
Enkel renners die aan minstens drie wedstrijden hebben deelgenomen komen in aanmerking voor het eindklassement.
Nur die jeweils besten fünf Ergebnisse jedes Teilnehmers kommen in die Wertung. Wenn weniger als 5 Teilnahmen erfolgt sind, oder bei weniger als 5 Veranstaltungen Punkte eingefahren werden konnten, zählen alle Ergebnisse. Für die Gesamtwertung ist eine Mindestteilnahme an 3 Veranstaltungen erforderlich.Veranstaltungen an denen nicht teilgenommen wird, bzw. bei denen es nicht zu einer gültigen Wertung kommt (falsche Strecke, Disqualifikation usw.), werden mit 0 Punkten gewertet.

3.3. De verschillende categorieën voor het algemeen klassement zijn:
Klasseneinteilung:
– Scratch heren (iedereen geboren voor 01/01/1999) Scratch Männer (1998 und älter)
– Scratch dames (iedereen geboren voor 01/01/1999) Scratch Frauen (1998 und älter)

– Mannen U17 (geboren tussen 01/01/2001 en 31/12/2002) Männer U 17 (2001 – 2002)
– Mannen U19 (geboren tussen 01/01/1999 en 31/12/2000) Männer U 19 (1999 – 2000)
– Mannen ELITE (geboren tussen 01/01/1988 en 31/12/1998) Männer Elite (1988 – 1998)
– Mannen MASTER 1 (geboren 01/01/1978 en 31/12/1987) Männer Senioren I (1978 – 1987) 
– Mannen MASTER 2 (geboren 01/01/1968 en 31/12/1977) Männer Senioren II (1968 – 1977) 
– Mannen MASTER 3 (geboren 01/01/1958 en 31/12/1967) Männer Senioren III (1958 – 1967) 
– Mannen MASTER 4 (geboren voor 01/01/1958) Männer Senioren IV (1957 und älter)

– Vrouwen U17 (geboren tussen 01/01/2001 en 31/12/2002) Frauen U 17 (2001 – 2002)
– Vrouwen U19 (geboren tussen 01/01/1999 en 31/12/2000) Frauen U 19 (1999 – 2000)
– Vrouwen ELITE (geboren tussen 01/01/1988 en 31/12/1998) Frauen Elite (1988 – 1998)
– Vrouwen MASTER (geboren voor 01/01/1988) Frauen Senioren (1987 – und älter)

3.4. Deelnemers aan de categorieën U17 mogen enkel deelnemen aan wedstrijden met een maximale afstand van 30 km. Deelnemers aan de categorieën U19 mogen enkel deelnemen aan wedstrijden met een maximale afstand van 60 km.
Deelnemers aan de categorieën U17 en U19, die jonger zijn dan 18 jaar, moeten hiervoor een schriftelijke toestemming hebben van hun ouders of wettelijke voogd.
Die Teilnehmer in den Altersklassen U 17 dürfen bei den jeweiligen Veranstaltungen nur auf einer Strecke von maximal 30 km starten. Die Teilnehmer in der Altersklasse U 19 dürfen bei den jeweiligen Veranstaltungen nur auf einer Strecke von maximal 60 km starten.
Die Teilnehmer, die unter 18 Jahre alt sind, benötigen eine schriftliche Einverständniserklärung ihrer Eltern oder

Erziehungsberechtigten.

3.5. Klassement in elke categorie wordt opgemaakt op basis van volgende puntenindeling:
Die Punkteverteilung in der jeweiligen Klasse findet wie folgt statt:

Plaats Platz  Punten Punkte  Plaats Platz  Punten Punkte  Plaats
 Platz
Punten Punkte  Plaats
Platz
Punten Punkte  Plaats
Platz
Punten Punkte 
1 300 11 195 21 145 31 95 41 45
2 285 12 190 22 140 32 90 42 40
3 270 13 185 23 135 33 85 43 35
4 260 14 180 24 130 34 80 44 30
5 250 15 175 25 125 35 75 45 25
6 240 16 170 26 120 36 70 46 20
7 230 17 165 27 115 37 65 47 15
8 220 18 160 28 110 38 60 48 10
9 210 19 155 29 105 39 55 49 5
10 200 20 150 30 100 40 50 50 0

Bovenstaande punten worden in elke categorie toegekend voor elke marathon en voor elke afstand. Er worden echter volgende correctiefactoren toegepast afhankelijk van de lastigheidsgraad van de gekozen afstand:
– Korte afstand (<35 km): x 1
– Middenafstand (35 km tot <60 km): x 1,5
– Lange afstand (60 km tot <100 km): x 1,75
– Extra lange afstand (>100 km): x 2
Den Teilnehmern werden die oben genannten Punkte in jeder Klasse für die Veranstaltungen der MTB Series, unter Berücksichtigung der gefahrenen Streckenlänge, gutgeschrieben.
Die Punkte ergeben sich durch Multiplizieren:
– Kurzstrecke (< 35 km) x 1
– Mittelstrecke ( 35 km bis < 60 km) x 1,5
– Langdistanz (60 km bis < 100 km) x 1,75
– Ultradistanz (> 100 km) x 2

3.6. Enkel de punten verdiend nadat men zich heeft ingeschreven voor de Series kunnen in principe in aanmerking worden genomen voor het eindklassement.
Deelnemers die zich nog inschrijven voor de Series na afloop van een wedstrijd en voor het uitreiken van de leiderstruien, kunnen echter de punten verdiend tijdens deze wedstrijd alsnog laten meetellen voor het algemeen klassement.
Nur die eingefahrenen Punkte der MTB Series  sind ausschlaggebend für die endgültige Rangfolge. Die offiziellen Ergebnislisten der einzelnen Marathonveranstaltungen bilden die Grundlage.
Nach Beginn der MTB Series kann bei späterer Anmeldung eines Teilnehmers nur die vorherige Veranstaltung mit in die Wertung genommen werden, falls der Teilnehmer daran teilgenommen hat und die Trikots noch nicht verteilt sind.
Die Veranstaltungen davor sind automatisch Streichergebnisse. Eine Mindestanzahl an Teilnahmen an den Veranstaltungen ist drei. 

3.7. In geval van niet deelname aan of opgave tijdens één of meerdere van de deelnemende marathons, blijft de renner deel uitmaken van het algemeen klassement. Hij krijgt voor de betrokken marathon(s) nul punten.
Im Falle einer Nichtteilnahme an einer Veranstaltung oder  der Aufgabe während des Marathons, bleiben die bereits eingefahrenen Punkte für die Gesamtwertung bestehen. Die Nichtteilnahme bzw. die Aufgabe wird mit 0 Punkten gewertet.

3.8. In geval van een gelijk aantal punten, zullen de plaatsen van de tot dan toe verreden manches opgeteld worden en wordt de renner met de laagste score tot leider/winnaar uitgeroepen. Als er hierna nog steeds een gelijke stand is, is de uitslag van laatst verreden wedstrijd doorslaggevend.
Leader wird der Fahrer/die Fahrerin mit der höchsten Punktewertung bei der jeweiligen Veranstaltung. Bei Punktegleichstand wird das Ergebnis der zuletzt gefahrenen Veranstaltung mit einbezogen.

3.9. In geval er minder dan vijf deelnemers zijn in een bepaalde categorie, wordt de categorie geschrapt en worden de deelnemers toegevoegd aan de lagere leeftijdscategorie. M4 → M3; M3 → M2; M2 → M1; M1 → Elite.
Deze regel is niet van toepassing op de categorieën U19 en U17.
Für den Fall, dass sich weniger als 5 Teilnehmer in einer Altersklasse befinden, wird diese mit der nächst niedrigeren Altersklasse gewertet: M 4 → M 3; M 3 → M 2; M 2 → M 1; M 1 → Elite.
Diese Regel gilt nicht für die Altersklassen U 17 und U 19.

3.10. De leiders van onderstaande categorieën zullen aangeduid worden door een bijhorende trui:
An die jeweils Führenden in den nachstehenden Kategorien wird ein Leadertrikot überreicht:
– Heren scratch Herren Scratch
– Dames scratch Frauen Scratch
– Mannen U17 scratch Herren U 17 Scratch
– Mannen U19 scratch Herren U 19 Scratch
– Vrouwen U17 scratch Frauen U 17 Scratch
– Vrouwen U19 scratch Frauen U 19 Scratch

De leiderstruien worden uitgereikt na elke wedstrijd. Het dragen van de trui is verplicht! Wanneer de trui tijdens de wedstrijd niet wordt gedragen, kunnen geen punten voor betreffende wedstrijd behaald worden in het klassement.
De door de organisatie aangebrachte sponsors op de trui mogen niet bedekt worden en moeten steeds duidelijk zichtbaar zijn.
Die Ehrung der Sieger erfolgt am Tag der jeweiligen Veranstaltung mit der Übergabe des Leadertrikot.
Das Leadertrikot muss während dem nächsten Wettbewerb getragen werden, ansonsten ist es dem Fahrer freigestellt (z. B. bei der Siegerehrung). Wird das Trikot nicht getragen, wird die Veranstaltung mit 0 Punkten gewertet. Das Leadertrikot darf nach Abgabe der führenden Position nicht weiter bei einer Veranstaltung
im Rahmen der Sebamed MTB-Marathon-Series getragen werden, bis die Führung wieder übernommen wird.
Die Sponsoren der Sebamed MTB-Marathon-Series auf dem Trikot dürfen nicht unkenntlich gemacht werden.

3.11. Klachten in verband met de tussenstand van de verschillende klassementen kunnen enkel worden ingediend binnen de 3 werkdagen na de uitreiking van de leiderstruien. Daarna wordt de tussenstand definitief.
Klachten in verband met de eindstand van de verschillende klassementen kunnen enkel worden ingediend voor de uitreiking van de prijzen. Het eindklassement zal minstens 1 uur op voorhand worden uitgehangen.
Klachten kunnen enkel verband houden met de berekening van de klassementen en kunnen geen betrekking hebben op de uitslag van de individuele wedstrijden. Hiervoor dient men zich rechtstreeks te richten tot de respectievelijke organisatoren overeenkomstig de daar geldende regels.
Einwendungen in Bezug auf die Erfassung der Anmeldedaten sowie Reklamationen die Punktevergabe betreffend, können nur innerhalb von 3 Werktagen nach Bekanntgabe bzw. nach Veröffentlichung der Ergebnisse, geltend gemacht werden. Danach ist die Rangliste endgültig.
Einwendungen über die endgültige Gesamtwertung können nur 30 Minuten nach Aushang der Ergebnisse reklamiert werden. Die endgültige Platzierung in der Gesamtwertung wird mindestens 1 Stunde vor der Siegerehrung bekannt gegeben. 
Reklamationen sind nur auf die Vergabe der Punkte zulässig. Einwendungen über die Platzierung bei den einzelnen MTB-Veranstaltungen sind bei dem jeweiligen Veranstalter geltend zu machen.

4. PRIJZEN
PREISGELD

4.1. Voor het scratch klassement mannen en vrouwen is een totale prijzenpot (cash en natura) van € 1.600,00 voorzien. Het prijzengeld wordt verdeeld op basis van onderstaande tabel:
Für die Gesamtwertung der bestplatzierten Frauen und Männer, gibt es ohne Berücksichtigung der Altersklassen einen Gesamtpreis (Geld- und Sachleistungen) in Höhe von 1.600,– €.
Die Bestplatzierten (Frauen und Männer) erhalten nachstehendes Preisgeld, ermittelt durch die Gesamtwertungen.

Scratch M/V Scratch M/F
Plaats Platzierung Prijzengeld Preisgeld
1 € 300
2 € 200
3 € 150
4 € 100
5 € 50

4.2. Voor de klassementen per leeftijd is een rijk gevulde prijzenpot in natura voorzien.
In jeder Altersklasse werden zahlreiche Sachpreise zur Verfügung gestellt.