Inschrijving/Anmeldung

Aanmelden voor 2020.  Privacy statement in verband met beeldmateriaal?  Met je aanmelding voor de MTB series betekent het dat je ook akkoord gaat met opnames van foto’s en video’s tijdens MTB series-wedstrijddagen welke door ons gemaakt worden. Dit beeldmateriaal bewaren we in ons archief en een selectie hiervan publiceren we op social media, in de nieuwsbrief, drukwerk en op onze websites. Doel is de promotie van het desbetreffende evenement en er kan geen aanspraak op een vergoeding gemaakt worden.
Dit geldt voor de deelname aan de MTB series. Deelname is op eigen risico. Elke deelnemer is verantwoordelijk voor een adequate verzekering. Elke deelnemer verbindt zich ertoe zich eerlijk en milieuvriendelijk te gedragen.
Schadeclaims tegen de organisator in geval van ongelukken, verwondingen, schade of diefstal van de deelnemer zijn uitdrukkelijk uitgesloten. Eventuele reddingsacties zijn ten laste van de betrokken deelnemer. Met het indienen van de inschrijving worden de deelnemingsvoorwaarden en het reglement aanvaard. Latere wijzigingen: De organisator behoudt zich het recht voor om achteraf wijzigingen aan te brengen in het reglement. Deze worden aangekondigd op de homepage van mtb-series.eu en in de nieuwsbrief (status van de regelgeving 01.02.2019). Bovendien is de respectievelijke aankondiging van de organisator geldig.

Kijk hier voor de privacy policy en hier voor de algemene voorwaarden.

Anmeldung für 2020.  Das Recht am eigenen Bild? Mit der Anmeldung zur MTB series, erteilt der Teilnehmer/die Teilnehmerin seine/ihre Einwilligung, Bild- und Videoaufnahmen auf denen der Teilnehmer/die Teilnehmerin zu sehen ist, zur Weiterverwendung auf Webseiten und Social-Media-Kanälen wie Facebook, YouTube, Instagram oder Ähnlichem. Ein Anspruch auf Vergütung besteht nicht. Die Bilder und Aufnahmen werden zu diesem Zweck in unserem Archiv gespeichert und werden ausschließlich zu Werbezwecken verwendet.
Das gilt bei der Teilnahme an der MTB series. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Für ausreichenden Versicherungsschutz hat jeder Teilnehmer/jede Teilnehmerin selbst zu sorgen. Jeder Teilnehmer- bzw. Teilnehmerin verpflichtet sich zu fairem, umweltgerechtem Verhalten. Ausdrücklich ausgeschlossen sind Schadenersatzforderungen bei Unfällen, Verletzungen, Beschädigungen oder Diebstählen des Teilnehmers/der Teilnehmerin gegenüber dem Veranstalter. Evtl. Rettungsaktionen gehen zu Lasten des betroffenen Teilnehmers/der betroffenen Teilnehmerin. Mit Abgabe der Anmeldung werden die Teilnahmebedingungen und das Reglement akzeptiert. Nachträgliche Änderungen: Der Veranstalter behält sich nachträgliche Änderungen des Reglements vor. Diese werden aktuell über die Homepage mtb-series.eu sowie den Newsletter bekanntgegeben (Stand des Reglements 01.02.2019). Des Weiteren gilt die jeweilige Ausschreibung des Veranstalters.