Reglement 2021

DE SERIES

1.1. De MTB series is een marathon regelmatigheidscriterium dat bestaat uit verschillende marathonwedstrijden en virtuele wedstrijden, waarin, op basis van punten, een algemeen klassement wordt opgesteld.
Enkel renners welke ingeschreven zijn voor het regelmatigheidscriterium komen in aanmerking voor eindwinst. Om in aanmerking te komen voor deelname dient men zich aan te melden via het aanmeldportaal van onze partner de-timing. Deelname aan de individuele marathons zonder ingeschreven te zijn voor het klassement volstaat niet.

1.2. De MTB series bestaat in 2021 uit de volgende wedstrijden:

  1. ErbeskopfBike MTB op 4 juli 2021
  2. Salzkammergut Trophy op 17 juli 2021
  3. 19. TRAIL GIRO Neustadt a.d.W. op 1 augustus 2021
  4. VulkanBike op 11 september 2021
  5. Alpentour Trophy van 16 tot en met 19 september 2021
  6. Odenwald-Bike-Marathon op 19 september 2021
  7. 15. Dünsberg MTB Marathon op 26 september 2021

1.3. De MTB series wordt individueel verreden en is open voor deelnemers vanaf geboortejaar 2002, ongeacht de nationaliteit, of licentie. Er is één algemeen klassement.

INSCHRIJVINGEN

2.1. Inschrijven is per direct mogelijk via onze partner de-timing. Deelnemers aan de series dienen zich zelf in te schrijven voor de deelnemende marathons en virtuele evenementen.

2.2. Alle inschrijvingen worden pas in aanmerking genomen na ontvangst van het volledige inschrijvingsbedrag.

2.3. Het inschrijvingsbedrag bedraagt € 15,00. Iedere deelnemer ontvangt een MTB marathon agenda als welkomstgeschenk 2021.

HET KLASSEMENT

3.1. Het klassement in elke categorie wordt bepaald door het optellen van de punten behaald tijdens elke deelnemende wedstrijd en de virtuele evenementen. Deelnemers zijn vrij om, tijdens elke wedstrijd te kiezen aan welke afstand ze deelnemen.

3.2. Bij de marathons, waarvoor geldt dat er twee in hetzelfde weekend plaatsvinden, zal een andere toekenning van punten gelden.
Het beste resultaat van beide evenementen wordt beoordeeld zoals alle andere resultaten. Het andere resultaat zal verkregen worden door optelling van beide gereden afstanden in dat weekend en de punten worden berekend volgens onze correctiefactoren genoemd bij punt 3.5. Deze regel is niet van toepassing bij etappe-wedstrijden.

3.3. Enkel de beste zeven resultaten komen in aanmerking voor het bepalen van de leiders en de eindoverwinning. Als er minder dan zeven wedstrijden verreden zijn of de renner aan minder dan zeven wedstrijden heeft deelgenomen, tellen alle resultaten.
Enkel renners die aan minstens vijf wedstrijden hebben deelgenomen komen in aanmerking voor het eindklassement.

Indien een deelnemer zich na de start van de MTB series inschrijft, zullen de resultaten pas vanaf dat moment meetellen voor het klassement.

3.4. De verschillende categorieën voor het algemeen klassement zijn:
– Scratch heren
– Scratch dames

– Mannen HEREN (geboren vanaf 1992 tot en met 2002)
– Mannen MASTER 1 (geboren vanaf 1982 tot en met 1991)
– Mannen MASTER 2 (geboren vanaf 1972 tot en met 1981)
– Mannen MASTER 3 (geboren vanaf 1962 tot en met 1971) 
– Mannen MASTER 4 (geboren 1961 en ouder)

– Vrouwen (geboren 2002 en ouder)

3.5. Klassement in elke categorie wordt opgemaakt op basis van volgende puntenindeling:

Plaats   Punten  Plaats Punten  Plaats Punten Plaats Punten Plaats Punten
1 300 11 195 21 145 31 95 41 45
2 285 12 190 22 140 32 90 42 40
3 270 13 185 23 135 33 85 43 35
4 260 14 180 24 130 34 80 44 30
5 250 15 175 25 125 35 75 45 25
6 240 16 170 26 120 36 70 46 20
7 230 17 165 27 115 37 65 47 15
8 220 18 160 28 110 38 60 48 10
9 210 19 155 29 105 39 55 49 5
10 200 20 150 30 100 40 50 50 0

Bovenstaande punten worden in elke categorie toegekend voor elke marathon en voor elke afstand. Er worden echter volgende correctiefactoren toegepast afhankelijk van de lastigheidsgraad van de gekozen afstand (bij etappewedstrijden wordt de afstand van de etappedagen opgeteld):

– Korte afstand (<35 km): x 1
– Middenafstand (35 km tot <60 km): x 1,5
– Lange afstand (60 km tot <100 km): x 1,75
– Extra lange afstand (100 km < 150 km): x 2
– Extra lange afstand XXL (>150 km): x 3

3.6. Enkel de punten verdiend nadat men zich heeft ingeschreven voor de MTB series kunnen in principe in aanmerking worden genomen voor het eindklassement. De officiële uitslagenlijsten van de afzonderlijke marathonevenementen en virtuele evenementen dienen als basis. De ranking lijst van de MTB series wordt gebruikt om de verdeling van de punten te kunnen bepalen.

3.7. In geval van niet deelname aan of opgave tijdens één of meerdere van de deelnemende marathons, blijft de renner deel uitmaken van het algemeen klassement. Hij krijgt voor de betrokken marathon(s) nul punten.

3.8. In geval er minder dan vijf deelnemers zijn in een bepaalde categorie, wordt de categorie geschrapt en worden de deelnemers toegevoegd aan de lagere leeftijdscategorie. M3 → M2; M2 → M1; M1 → Elite.
Deze regel is niet van toepassing op de categorieën M4.

3.9. Klachten in verband met de tussenstand van de verschillende klassementen kunnen enkel worden ingediend binnen de 3 werkdagen na bekendmaking van de (tussen)stand. Daarna wordt de tussenstand definitief.
Klachten in verband met de eindstand van de verschillende klassementen kunnen enkel worden ingediend voor de uitreiking van de prijzen.
Klachten kunnen enkel verband houden met de berekening van de klassementen en kunnen geen betrekking hebben op de uitslag van de individuele wedstrijden en virtuele evenementen. Hiervoor dient men zich rechtstreeks te richten tot de respectievelijke organisatoren overeenkomstig de daar geldende regels.

VIRTUELE EVENEMENTEN

4.1. Evenementen welk deel uit maken van de MTB series.

4.2. De resultaten van de deelname aan de virtuele evenementen zullen in het algemeen klassement worden opgenomen.

4.3. Indien een marathonevenement van de MTB series niet doorgaat, bestaat de mogelijkheid dat het als virtueel evenement plaatsvindt. De puntentelling zal dan dezelfde zijn als voor alle virtuele evenementen.

4.4. De etappewedstrijden moeten plaatsvinden binnen een periode van 2 maanden na de opening van het aanmeldportaal. Het is naar eigen keuze of men iedere dag een etappe rijdt, of verdeeld binnen de periode.

4.5. Bij virtuele evenementen worden de punten toegekend na afloop van het evenement en na het verstrijken van de periode waarin deelname mogelijk is. In geval van niet-deelname aan of afzien van een virtueel evenement, blijven de reeds verdiende punten behouden. Het niet deelnemen of opgave zal worden beoordeeld met 0 punten.

4.6. Voor de virtuele evenementen worden de punten als volgt toegekend zodra het evenement beëindigd is:
– Korte afstand (< 35 km) 50 punten
– Middel afstand (35 km tot < 60 km) 100 punten
– Lange afstand (60 km tot < 100 km) 150 punten
– Ultra afstand (100 km tot < 150 km ) 200 punten
– Ultra afstand XXL (> 150 km) 250 punten
– Etappewedstrijd 500 punten

4.7. Deelname aan de virtuele evenementen is mogelijk per mountainbike, gravelbike, te voet of hardlopend. Alleen de langste afstand per deelname wordt geteld.

STRAVA

5.1. Voor Strava deelnemers nemen we wekelijks de eerste tien deelnemers in zowel fiets- als loopklassement voor wat betreft de langste totaalafstand per week, de langste rit/loop in een week en de meeste hoogtemeters in de week. Dit klassement loopt vanaf 4 januari 2021 en zal doorlopen tot de laatste marathon; direct na afloop starten we met het 2022 klassement. Er is geen onderverdeling in leeftijd of geslacht.

5.2. Wekelijks ontvangen de eerste tien deelnemers in beide klassementen, in drie categorieën de volgende punten:
1e plaats  10 punten               6e plaats   5 punten
2e plaats   9 punten                7e plaats   4 punten
3e plaats   8 punten                8e plaats   3 punten
4e plaats   7 punten                9e plaats   2 punten
5e plaats   6 punten                10e plaats 1 punt

5.3 Men dient zichzelf aan te melden op Strava bij de besloten MTB series club en bij de besloten MTB series running club. Acceptatie volgt zodra betaling is ontvangen.

5.4 Men dient iedere activiteit die men mee wil laten tellen voor het klassement op openbaar te zetten en op de juiste keuze: rennen of fietsen. Daarnaast is het zaak om een E-biketocht ook als E-Bike te registreren.

5.5 Men dient de Strava-activiteiten binnen 24 uur te hebben bijgewerkt, willen ze meetellen voor het klassement. Indien er virtueel valsspelen wordt geconstateerd zal dit bestraft worden met diskwalificatie. We willen met zijn allen uiteraard voor fair play gaan!!!

5.6 Voor de eerste drie plaatsen zal op het einde van het seizoen een prijs beschikbaar gesteld worden. Indien er meer dan 100 deelnemers zijn, zullen de eerste 10 deelnemers in aanmerking komen voor een prijs.

PRIJZEN

6.1. Voor het scratch klassement mannen en vrouwen is een totale prijzenpot (cash en natura) voorzien.

6.2. Voor de klassementen per leeftijd is een rijk gevulde prijzenpot in natura voorzien. Er zal een prijsuitreiking plaatsvinden in de leeftijdsklassen (plaats 1 tot en met 3), met uitzondering van de vrouwenklassen (hierbij zal enkel de scratchcategorie gewaardeerd worden).

6.3. Bij een gelijk aantal punten is in het algemeen klassement en in het leeftijdsklassement, is de winnaar degene die de meeste punten heeft verzameld heeft bij de in 1.2 genoemde evenementen.

AANSPRAKELIJKHEID

7.1 Deelname is op eigen risico. Elke deelnemer is verantwoordelijk voor een adequate verzekering.
De deelnemers zien af van alle wettelijke aanspraken, ook jegens derden, en bevestigen dit door hun inschrijving. Uitdrukkelijk uitgesloten zijn schadeclaims in geval van ongevallen, letsel, beschadiging of diefstal van de deelnemer tegen de organisator, zijn sponsors, partners en hun vertegenwoordigers.

Met de indiening van de inschrijving worden de deelnemingsvoorwaarden en de uitsluiting van aansprakelijkheid van de organisator aanvaard. De deelnemer bevestigt bij zijn inschrijving dat zijn training- en gezondheidstoestand voldoen aan de eisen van de wedstrijd en dat hij op de hoogte is van de gezondheidsrisico’s en andere gevaren en omstandigheden die aan de wedstrijd zijn verbonden. Eventuele reddingsoperaties komen voor rekening van de betrokken deelnemer.

De organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid indien het evenement door overmacht wordt geannuleerd of uitgesteld.

Kijk hier voor de privacy policy en hier voor de algemene voorwaarden.

PRIVACY STATEMENT IN VERBAND MET BEELDMATERIAAL

8.1 Met je aanmelding voor de MTB series betekent het dat je ook akkoord gaat met opnames van foto’s en video’s tijdens MTB series-wedstrijddagen welke door ons gemaakt worden. Dit beeldmateriaal bewaren we in ons archief en een selectie hiervan publiceren we op social media, in de nieuwsbrief, drukwerk en op onze websites. Doel is de promotie van het desbetreffende evenement en er kan geen aanspraak op een vergoeding gemaakt worden.

PRIVACY

9.1 De persoonsgegevens die door de deelnemer tijdens het registratieproces worden verstrekt, worden door de organisator en zijn dienstverleners opgeslagen en verwerkt met het oog op de uitvoering en afhandeling van het evenement. Dit geldt met name voor de gegevens voor de verwerking van de betalingsprocedure.

Voor de processen van registratie en verwerking van het evenement werken wij samen met de externe timingfirma de-timing. Met de inschrijving aanvaardt de deelnemer de overdracht van persoonsgegevens aan de-timing voor de verwerking van het evenement. Bij gebruik van het registratieportaal zijn ook de richtlijnen inzake gegevensbescherming van de-timing en haar dienstverleners van toepassing.

Een deel van de persoonsgegevens (naam, voornaam, leeftijdsgroep, woonplaats, team, club, startnummer, resultaat) van de deelnemer kan worden afgedrukt of gepubliceerd in alle media die het evenement ondersteunen (drukwerk, website, sociale media, persartikelen, etc.) voor de presentatie van start- en resultatenlijsten. Met de inschrijving stemt de deelnemer in met de opslag en het gebruik van persoonsgegevens voor dit doel.

LATERE WIJZIGINGEN

10.1 De organisator behoudt zich het recht voor om achteraf wijzigingen in het reglement aan te brengen. Deze zullen worden aangekondigd op de homepage www.mtb-series.eu (bekendmaking 11-09-2021).

 

 

 

Sponsoren / Partners