Reglement 2022

DE SERIES

1.1. De MTB series is een marathon regelmatigheidscriterium dat bestaat uit verschillende marathonwedstrijden en virtuele wedstrijden, waarin, op basis van punten, een algemeen klassement wordt opgesteld.
Enkel renners welke ingeschreven zijn voor het regelmatigheidscriterium komen in aanmerking voor eindwinst. Om in aanmerking te komen voor deelname dient men zich aan te melden via het aanmeldportaal van onze partner de-timing. Deelname aan de individuele wedstrijden uit deze serie, zonder ingeschreven te zijn voor het klassement, volstaat niet.

1.2. De MTB series bestaat in 2022 vooralsnog uit de volgende wedstrijden:

 1. Kellerwald-Bikemarathon op 10 april 2022
 2. Crocodile Trophy virtueel
 3. BeMC van 19 tot en met 22 mei 2022
 4. Schinder(hannes) MTB Marathon op 22 mei 2022
 5. CANYON Rhein Hunsrück MTB Marathon op 19 juni 2022
 6. Alpentour Trophy van 23 t/m 26 juni 2022
 7. ErbeskopfBike op 3 juli 2022
 8. Salzkammergut Trophy op 16 juli 2022
 9. SaarschleifenBike op 31 juli 2022
 10. 20. Neustadter MTB-Marathon op 14 augustus 2022
 11. Sebamed Bike Day op 28 augustus 2022
 12. BeMC Marathon – La Roche op 3 september 2022 
 13. Gallahaan Trail op 4 september 2022
 14. VulkanBike op 10 september 2022
 15. Odenwald-Bike-Marathon op 18 september 2022

Kijk hier voor de meest actuele lijst.

1.3. De MTB series wordt individueel verreden en is open voor deelnemers vanaf geboortejaar 2003, ongeacht de nationaliteit, of licentie.

INSCHRIJVINGEN

2.1. Inschrijven is per direct mogelijk via onze partner de-timing. Deelnemers aan de series dienen zich zelf in te schrijven voor de deelnemende marathons en virtuele evenementen.

2.2. Alle inschrijvingen worden pas in aanmerking genomen na ontvangst van het volledige inschrijvingsbedrag.

2.3. Het inschrijvingsbedrag bedraagt € 20,00. Iedere deelnemer ontvangt een MTB marathon agenda als welkomstgeschenk 2022, af te halen op één van de MTB series marathons.

HET KLASSEMENT

3.1. Het klassement in elke categorie wordt bepaald door het optellen van de punten behaald tijdens elke deelgenomen wedstrijd en de virtuele evenementen. Deelnemers zijn vrij om, bij elke wedstrijd te kiezen aan welke afstand ze deelnemen.

3.2. Bij de marathons, waarvoor geldt dat er twee in hetzelfde weekend plaatsvinden, zal een andere toekenning van punten gelden.
Het beste resultaat van beide evenementen wordt beoordeeld zoals alle andere resultaten. Het andere resultaat zal verkregen worden door optelling van beide gereden afstanden in dat weekend en de punten worden berekend volgens onze correctiefactoren genoemd bij punt 3.5. Deze regel is niet van toepassing bij etappewedstrijden.

3.3. Enkel de beste zeven resultaten komen in aanmerking voor het bepalen van de leiders en de eindoverwinning. Als er minder dan zeven wedstrijden verreden zijn of de renner aan minder dan zeven wedstrijden heeft deelgenomen, tellen alle resultaten.
Enkel renners die aan minstens vijf wedstrijden hebben deelgenomen komen in aanmerking voor het eindklassement.

Indien een deelnemer zich na de start van de MTB series inschrijft, zullen de resultaten pas vanaf dat moment meetellen voor het klassement.

3.4. De verschillende categorieën voor het algemeen klassement zijn:
– Scratch heren
– Scratch dames

– Mannen HEREN (geboren vanaf 1993 tot en met 2003)
– Mannen MASTER 1 (geboren vanaf 1983 tot en met 1992)
– Mannen MASTER 2 (geboren vanaf 1973 tot en met 1982)
– Mannen MASTER 3 (geboren vanaf 1963 tot en met 1972) 
– Mannen MASTER 4 (geboren 1962 en ouder)

– Vrouwen (geboren 2003 en ouder)

3.5. Klassement in elke categorie wordt opgemaakt op basis van volgende puntenindeling:

Plaats  

Punten 

Plaats

Punten 

Plaats

Punten

Plaats

Punten

Plaats

Punten

1

300

11

195

21

145

31

95

41

45

2

285

12

190

22

140

32

90

42

40

3

270

13

185

23

135

33

85

43

35

4

260

14

180

24

130

34

80

44

30

5

250

15

175

25

125

35

75

45

25

6

240

16

170

26

120

36

70

46

20

7

230

17

165

27

115

37

65

47

15

8

220

18

160

28

110

38

60

48

10

9

210

19

155

29

105

39

55

49

5

10

200

20

150

30

100

40

50

50

0

Bovenstaande punten worden in elke categorie toegekend voor elke marathon en voor elke afstand. Er worden echter volgende correctiefactoren toegepast afhankelijk van de lastigheidsgraad van de gekozen afstand (bij etappewedstrijden wordt de afstand van de werkelijk verreden etappedagen opgeteld):

– Korte afstand (<35 km): x 1
– Middenafstand (35 km tot <60 km): x 1,5
– Lange afstand (60 km tot <100 km): x 1,75
– Extra lange afstand (100 km < 150 km): x 2
– Extra lange afstand XXL (>150 km): x 3

3.6. Enkel de punten verdiend nadat men zich heeft ingeschreven voor de MTB series kunnen in principe in aanmerking worden genomen voor het eindklassement. De officiële uitslagenlijsten van de afzonderlijke marathonevenementen en virtuele evenementen dienen als basis. De ranglijst van de MTB series wordt gebruikt om de verdeling van de punten te kunnen bepalen.

3.7. In geval van niet deelname aan of opgave tijdens één of meerdere van de deelnemende evenementen, blijft de deelnemer deel uitmaken van het algemeen klassement. Hij/zij krijgt voor het betreffende evenement nul punten.

3.8. In geval er minder dan vijf deelnemers zijn in een bepaalde categorie, wordt de categorie geschrapt en worden de deelnemers toegevoegd aan de lagere leeftijdscategorie. M3 → M2; M2 → M1; M1 → Heren.
Deze regel is niet van toepassing op de categorieën M4.

3.9. Klachten in verband met de tussenstand van de verschillende klassementen kunnen enkel worden ingediend binnen 3 werkdagen na bekendmaking van de (tussen)stand. Daarna wordt de tussenstand definitief.
Klachten in verband met de eindstand van de verschillende klassementen kunnen slechts worden ingediend voor de uitreiking van de prijzen.
Klachten kunnen enkel verband houden met de berekening van de klassementen en kunnen geen betrekking hebben op de uitslag van de individuele wedstrijden en virtuele evenementen. Hiervoor dient men zich rechtstreeks te richten tot de respectievelijke organisatoren overeenkomstig de daar geldende regels.

VIRTUELE EVENEMENTEN

4.1. Evenement welk deel uit maakt van de MTB series.
1. Crocodile Trophy

4.2. De resultaten van de deelname aan de virtuele evenementen zullen in het algemeen klassement worden opgenomen.

4.3. Indien een marathonevenement van de MTB series niet doorgaat, bestaat de mogelijkheid dat het als virtueel evenement plaatsvindt. De puntentelling zal dan dezelfde zijn als voor alle virtuele evenementen.

4.4. De etappewedstrijden moeten plaatsvinden binnen een periode van 2 maanden na de opening van het aanmeldportaal. Het is naar eigen keuze of men iedere dag een etappe rijdt, of verdeeld binnen de periode.

4.5. Bij virtuele evenementen worden de punten toegekend na afloop van het evenement en na het verstrijken van de periode waarin deelname mogelijk is. In geval van niet-deelname aan of afzien van een virtueel evenement, blijven de reeds verdiende punten behouden. Het niet deelnemen of opgave zal worden beoordeeld met 0 punten.

4.6. Voor de virtuele evenementen worden de punten als volgt toegekend zodra het evenement beëindigd is:
– Korte afstand (< 35 km) 50 punten
– Middel afstand (35 km tot < 60 km) 100 punten
– Lange afstand (60 km tot < 100 km) 150 punten
– Ultra afstand (100 km tot < 150 km ) 200 punten
– Ultra afstand XXL (> 150 km) 250 punten
– Etappewedstrijd 500 punten

4.7. Deelname aan de virtuele evenementen is mogelijk per mountainbike, gravelbike, te voet of hardlopend. Alleen de langste afstand per deelname wordt geteld.

STRAVA

5.1. Voor Strava deelnemers nemen we wekelijks de eerste tien deelnemers in zowel fiets- als loopklassement voor wat betreft de langste totaalafstand per week, de langste rit/loop in een week en de meeste hoogtemeters in die week. Dit klassement loopt vanaf de eerste MTB series marathon 2022 en zal doorlopen tot de laatste marathon van het seizoen 2022. Er is geen onderverdeling in leeftijd of geslacht.

5.2. Wekelijks ontvangen de eerste tien deelnemers in beide klassementen, in drie categorieën de volgende punten:
1e plaats  10 punten               6e plaats   5 punten
2e plaats   9 punten                7e plaats   4 punten
3e plaats   8 punten                8e plaats   3 punten
4e plaats   7 punten                9e plaats   2 punten
5e plaats   6 punten                10e plaats 1 punt

5.3 Men dient zichzelf aan te melden op Strava bij de besloten MTB series cycling en/of running club. Acceptatie volgt zodra betaling is ontvangen.

5.4 Men dient iedere activiteit die men mee wil laten tellen voor het klassement op openbaar te zetten en op de juiste keuze: rennen of fietsen. Daarnaast is het zaak om een E-biketocht ook als E-Bike te registreren.

5.5 Men dient de Strava-activiteiten binnen 24 uur te hebben bijgewerkt, willen ze meetellen voor het klassement. Indien er virtueel valsspelen wordt geconstateerd zal dit bestraft worden met diskwalificatie. We willen met zijn allen uiteraard voor fair play gaan!!!

5.6 Voor de eerste drie plaatsen zal op het einde van het seizoen een prijs beschikbaar gesteld worden. Indien er meer dan 100 deelnemers zijn, zullen de eerste 10 deelnemers in aanmerking komen voor een prijs.

PRIJZEN

6.1. Voor het scratch klassement mannen en vrouwen is een totale prijzenpot (cash en natura) voorzien.

6.2. Voor de klassementen per leeftijd is een rijk gevulde prijzenpot in natura voorzien. Er zal een prijsuitreiking plaatsvinden in de leeftijdsklassen (plaats 1 tot en met 3), met uitzondering van de vrouwenklassen (hierbij zal enkel de scratchcategorie gewaardeerd worden).

6.3. Bij een gelijk aantal punten, in zowel het algemeen klassement als het leeftijdsklassement, is de winnaar degene die de meeste punten heeft verzameld heeft bij de in 1.2 genoemde evenementen.

6.4. Voor het Strava-eindklassement is een aparte prijzenpot met natura prijzen voorzien.

AANSPRAKELIJKHEID

7.1 Deelname is op eigen risico. Elke deelnemer is verantwoordelijk voor een adequate verzekering.
De deelnemers zien af van alle wettelijke aanspraken, ook jegens derden, en bevestigen dit door hun inschrijving. Uitdrukkelijk uitgesloten zijn schadeclaims in geval van ongevallen, letsel, beschadiging of diefstal van de deelnemer tegen de organisator, zijn sponsors, partners en hun vertegenwoordigers.

Met de indiening van de inschrijving worden de deelnemingsvoorwaarden en de uitsluiting van aansprakelijkheid van de organisator aanvaard. De deelnemer bevestigt bij zijn inschrijving dat zijn training- en gezondheidstoestand voldoen aan de eisen van de wedstrijd en dat hij op de hoogte is van de gezondheidsrisico’s en andere gevaren en omstandigheden die aan de wedstrijd zijn verbonden. Eventuele reddingsoperaties komen voor rekening van de betrokken deelnemer.

De organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid indien het evenement door overmacht wordt geannuleerd of uitgesteld.

Kijk hier voor de privacy policy en hier voor de algemene voorwaarden.

PRIVACY STATEMENT IN VERBAND MET BEELDMATERIAAL

8.1 Met de aanmelding voor de MTB series betekent het dat je ook akkoord gaat met opnames van foto’s en video’s tijdens MTB series-wedstrijddagen welke door ons gemaakt worden. Dit beeldmateriaal bewaren we in ons archief en een selectie hiervan publiceren we op social media, in de nieuwsbrief, drukwerk en op onze websites. Doel is de promotie van het desbetreffende evenement. Er kan geen aanspraak op een vergoeding gemaakt worden.

PRIVACY

9.1 De persoonsgegevens die door de deelnemer tijdens het registratieproces worden verstrekt, worden door de organisator en zijn dienstverleners opgeslagen en verwerkt met het oog op de uitvoering en afhandeling van het evenement. Dit geldt met name voor de gegevens voor de verwerking van de betalingsprocedure.

Voor de processen van registratie en verwerking van het evenement werken wij samen met de externe timingfirma de-timing. Met de inschrijving aanvaardt de deelnemer de overdracht van persoonsgegevens aan de-timing voor de verwerking van het evenement. Bij gebruik van het registratieportaal zijn ook de richtlijnen inzake gegevensbescherming van de-timing en haar dienstverleners van toepassing.

Een deel van de persoonsgegevens (naam, voornaam, leeftijdsgroep, woonplaats, team, club, startnummer, resultaat) van de deelnemer kan worden afgedrukt of gepubliceerd in alle media die het evenement ondersteunen (drukwerk, website, sociale media, persartikelen, etc.) voor de presentatie van start- en resultatenlijsten. Met de inschrijving stemt de deelnemer in met de opslag en het gebruik van persoonsgegevens voor dit doel.

LATERE WIJZIGINGEN

10.1 De organisator behoudt zich het recht voor om achteraf wijzigingen in het reglement aan te brengen. Deze zullen worden aangekondigd op de homepage www.mtb-series.eu (bekendmaking 17-03-2022).

 

Sponsoren / Partners