Reglement 2021

DE SERIES

STRAVA

5.1. Voor Strava deelnemers nemen we wekelijks de eerste tien deelnemers in zowel fiets- als loopklassement voor wat betreft de langste totaalafstand per week, de langste rit/loop in een week en de meeste hoogtemeters in de week. Dit klassement loopt vanaf 4 januari 2021 en zal doorlopen tot de laatste marathon; direct na afloop starten we met het 2022 klassement. Er is geen onderverdeling in leeftijd of geslacht.

5.2. Wekelijks ontvangen de eerste tien deelnemers in beide klassementen, in drie categoriën de volgende punten:
1e plaats  10 punten               6e plaats   5 punten
2e plaats   9 punten                7e plaats   4 punten
3e plaats   8 punten                8e plaats   3 punten
4e plaats   7 punten                9e plaats   2 punten
5e plaats   6 punten                10e plaats 1 punt

5.3 Men dient zichzelf aan te melden op Strava bij de besloten MTB series club en bij de besloten MTB series running club Acceptatie volgt zodra betaling is ontvangen.

5.4 Men dient iedere activiteit die men mee wil laten tellen voor het klassement op openbaar te zetten en op de juiste keuze: rennen of fietsen. Daarnaast is het zaak om een E-biketocht ook als E-Bike te registreren.

5.5 Men dient de Strava-activiteiten binnen 24 uur te hebben bijgewerkt, willen ze meetellen voor het klassement. Indien er virtueel valsspelen wordt geconstateerd zal dit bestraft worden met diskwalificatie. We willen met zijn allen uiteraard voor fair play gaan!!!

5.6 Voor de eerste drie plaatsen zal op het einde van het seizoen een prijs beschikbaar gesteld worden. Indien er meer dan 100 deelnemers zijn, zullen de eerste 10 deelnemers in aanmerking komen voor een prijs.

 

Reglement 2020

1.1. De MTB series is een marathon regelmatigheidscriterium dat bestaat uit verschillende marathonwedstrijden en virtuele wedstrijden, waarin, op basis van punten, een algemeen klassement wordt opgesteld.
Enkel renners welke ingeschreven zijn voor het regelmatigheidscriterium komen in aanmerking voor eindwinst. Om in aanmerking te komen voor deelname dient men zich aan te melden via het aanmeldingsformulier te vinden op www.mtb-series.eu. Deelname aan de individuele marathons zonder ingeschreven te zijn voor het klassement volstaat niet.

1.2. De MTB series bestaat in 2020 uit de volgende wedstrijden:
SIGMA Sport Challenge op 8 en 9 augustus 2020

VulkanBike Eifel-Marathon op 12 september 2020

14. Dünsberg MTB Marathon op 27 september 2020

1.3. De MTB series wordt individueel verreden en is open voor deelnemers vanaf de klasse U17, ongeacht de nationaliteit, of licentie.

INSCHRIJVINGEN

2.1. Inschrijven is per direct mogelijk via www.mtb-series.eu. Deelnemers aan de series dienen zich zelf in te schrijven voor de deelnemende marathons en virtuele evenementen.

2.2. Alle inschrijvingen worden pas in aanmerking genomen na ontvangst van het volledige inschrijvingsbedrag.

2.3. Het inschrijvingsbedrag bedraagt € 15,00. Iedere deelnemer ontvangt een leuk geschenk in december 2020.

HET KLASSEMENT

3.1. Het klassement in elke categorie wordt bepaald door het optellen van de punten behaald tijdens elke deelnemende wedstrijd en de virtuele evenementen. Deelnemers zijn vrij om, tijdens elke wedstrijd te kiezen aan welke afstand ze deelnemen, met uitzondering van de klasse U17 en U19.

3.2. Voor het seizoen 2020 zullen alle uitslagen meetellen, van zowel de marathons als de virtuele evenementen, voor het gehele klassement en het leeftijdsklassement.  

3.3. De verschillende categorieën voor het algemeen klassement zijn:
– Scratch heren (iedereen, uitgezonderd de klassen U17 en U19)
– Scratch dames (iedereen, uitgezonderd de klassen U17 en U19)

– Mannen U17 (geboren in 2004 of 2005)
– Mannen U19 (geboren in 2002 of 2003)
– Mannen HEREN (geboren vanaf 1991 tot en met 2001)
– Mannen MASTER 1 (geboren vanaf 1981 tot en met 1990)
– Mannen MASTER 2 (geboren vanaf 1971 tot en met 1980)
– Mannen MASTER 3 (geboren vanaf 1961 tot en met 1970) 
– Mannen MASTER 4 (geboren 1960 en ouder)

– Vrouwen U17 (geboren 2004 of 2005)
– Vrouwen U19 (geboren 2002 of 2003)
– Vrouwen (geboren 2001 en ouder)

3.4. Deelnemers aan de categorieën U17 mogen enkel deelnemen aan wedstrijden met een maximale afstand van 30 km. Deelnemers aan de categorieën U19 mogen enkel deelnemen aan wedstrijden met een maximale afstand van 60 km.
Deelnemers aan de categorieën U17 en U19, die jonger zijn dan 18 jaar, moeten hiervoor een schriftelijke toestemming hebben van hun ouders of wettelijke voogd.

3.5. Klassement in elke categorie wordt opgemaakt op basis van volgende puntenindeling:

Plaats   Punten  Plaats Punten  Plaats Punten Plaats Punten Plaats Punten
1 300 11 195 21 145 31 95 41 45
2 285 12 190 22 140 32 90 42 40
3 270 13 185 23 135 33 85 43 35
4 260 14 180 24 130 34 80 44 30
5 250 15 175 25 125 35 75 45 25
6 240 16 170 26 120 36 70 46 20
7 230 17 165 27 115 37 65 47 15
8 220 18 160 28 110 38 60 48 10
9 210 19 155 29 105 39 55 49 5
10 200 20 150 30 100 40 50 50 0

Bovenstaande punten worden in elke categorie toegekend voor elke marathon en voor elke afstand. Er worden echter volgende correctiefactoren toegepast afhankelijk van de lastigheidsgraad van de gekozen afstand:
– Korte afstand (<35 km): x 1
– Middenafstand (35 km tot <60 km): x 1,5
– Lange afstand (60 km tot <100 km): x 1,75
– Extra lange afstand (100 km < 150 km): x 2
– Extra lange afstand XXL (>150 km): x 3
Binnen de klasse U17 zal geen correctiefactor worden toegepast.

3.6. Enkel de punten verdiend nadat men zich heeft ingeschreven voor de MTB series kunnen in principe in aanmerking worden genomen voor het eindklassement. De officiële uitslagenlijsten van de afzonderlijke marathonevenementen en virtuele evenementen dienen als basis. De ranking lijst van de MTB series wordt gebruikt om de verdeling van de punten te kunnen bepalen.

3.7. In geval van niet deelname aan of opgave tijdens één of meerdere van de deelnemende marathons, blijft de renner deel uitmaken van het algemeen klassement. Hij krijgt voor de betrokken marathon(s) nul punten.

3.8. In geval er minder dan vijf deelnemers zijn in een bepaalde categorie, wordt de categorie geschrapt en worden de deelnemers toegevoegd aan de lagere leeftijdscategorie. M3 → M2; M2 → M1; M1 → Elite.
Deze regel is niet van toepassing op de categorieën U17, U19 en M4.

3.9. Klachten in verband met de tussenstand van de verschillende klassementen kunnen enkel worden ingediend binnen de 3 werkdagen na bekendmaking van de (tussen)stand. Daarna wordt de tussenstand definitief.
Klachten in verband met de eindstand van de verschillende klassementen kunnen enkel worden ingediend voor de uitreiking van de prijzen.
Klachten kunnen enkel verband houden met de berekening van de klassementen en kunnen geen betrekking hebben op de uitslag van de individuele wedstrijden en virtuele evenementen. Hiervoor dient men zich rechtstreeks te richten tot de respectievelijke organisatoren overeenkomstig de daar geldende regels.

VIRTUELE EVENEMENTEN

4.1. Evenementen welk deel uit maken van de MTB series.
Individual Laacher See MTB Challenge 2020
BeMC Climbing Challenge 2020
Salzkammergut Trophy 2020
SaarschleifenBike Marathon 2020

4.2. De virtuele evenementen tellen allen mee als wedstrijd, echter slechts voor de helft van de normaal te behalen punten.  Er telt slechts één afstand mee per evenement, telkens wordt uitgegaan van de langste afstand indien men aan meerdere afstanden heeft deelgenomen.

STRAVA

5.1. Voor Strava deelnemers nemen we wekelijks de eerste drie deelnemers voor wat betreft de langste afstand per week, de langste fietsrit in een week en de meeste hoogtemeters in de week. Dit klassement loopt vanaf 10 augustus 2020. en zal doorlopen tot de laatste marathon; direct na afloop starten we met het 2021 klassement. Er is geen onderverdeling in leeftijd of geslacht.

5.2. Wekelijks ontvangen de eerste drie deelnemers in alle drie de klassementen de volgende punten:
1e plaats 3 punten
2e plaats 2 punten
3e plaats 1 punt

5.3 Men dient zichzelf aan te melden op Strava bij de besloten MTB series club. Acceptatie volgt zodra betaling is ontvangen.

PRIJZEN

6.1. Voor het scratch klassement mannen en vrouwen is een totale prijzenpot (cash en natura) voorzien.

6.2. Voor de klassementen per leeftijd is een rijk gevulde prijzenpot in natura voorzien. Er zal een prijsuitreiking plaatsvinden in de leeftijdsklassen (plaats 1 tot en met 3), met uitzondering van de vrouwenklassen (hierbij zal enkel de scratchcategorie gewaardeerd worden).

6.3. Bij een gelijk aantal punten is in het algemeen klassement en in het leeftijdsklassement, is de winnaar degene die de meeste punten heeft verzameld heeft bij de in 1.2 genoemde evenementen.

Sponsoren / Partners